Domů Nahoru

 

Natalia Rokotova: Podstata buddhismu

 

 

 

Lusitanica Iustitia Bagatela Mimoediční Jan Antonín Baťa Ohlasy Fotogalerie Kontakty

Základy raného učení Gautamy Buddhy

Kniha Podstata buddhismu, která vyšla poprvé v roce 1927 v Urze (Ulánbátar) anonymně, a v roce 1940 v Rize pod pseudonymem Natalia Rokotova, byla napsána Jelenou Ivanovnou Rerichovou. Stručným způsobem jsou zde vyloženy nejdůležitější myšlenky raného buddhismu, které byly manžely Rerichovými dále rozvinuty v Učení Živé Etiky (Agni Józe). Z ruského originálu Osnovy budizma s přihlédnutím k anglické verzi Foundations of Buddhism přeložila Miroslava Puškarčuková.

Nakladatelství se v tomto případě odvážilo vykročit do vod duchovní literatury, přestože ji nepovažuje za svou doménu. V tomto případě jde totiž o publikaci vysoce informativní a dobře srozumitelnou i pro nebuddhisty, zejména studenty a zájemce o kulturní dějiny lidstva, v nichž buddhistický odkaz bezesporu zaujímá významné místo.

Z předmluvy:

Veliký Gautama předal světu ucelené učení o životě.

Všechny snahy, jak z tohoto velikého zastánce vývoje vytvořit boha, musíme považovat za nesmyslné.

Samozřejmě, již před Gautamou bylo mnoho lidí žijících pro obecné dobro, ale jejich učení bylo staletími rozmělněno v prach. Učení Gautamy tudíž může být chápáno jako první učení o znalostech zákonů veliké hmoty a o vývoji světa.

Dnešní chápání společenství (komunity) vytváří nádherný most klenoucí se od Buddhy až do naší doby. Toto přirovnání neuvádíme ve snaze o zveličení nebo z důvodu nedocenění, ale jako zřejmý a nezvratný fakt.

Princip odvahy, princip zřeknutí se osobního vlastnictví, princip významu práce, princip důstojnosti lidské osobnosti nezávisle na společenských a vnějších rozdílech, princip skutečného vědění, princip lásky založený na sebepoznání, to vše činí ze zanechaného odkazu Učitelů celistvou duhu radosti lidstva ...

Vědění bylo hlavní cestou všech velikých Učitelů. Znalosti dovolují přistoupit k velikým učením svobodně a živě, stejně jako živě reálná je sama mocná hmota.

Nebudeme uvádět pozdější rozvětvené koncepce; krátce si řekneme o podstatě, která nemůže být popřena.

Radost všem národům!

Radost všem usilujícím!

 

Brožovaná vazba, 88 stran textu

Vyšlo v dubnu 2012 s podporou společnosti Aquamarine Spa s.r.o.

Cena 149,- Kč