Domů Nahoru

 

Kao Č´-šeng: Za Čínu spravedlivější

 

 

 

Lusitanica Iustitia Bagatela Mimoediční Jan Antonín Baťa Ohlasy Fotogalerie Kontakty

Můj zápas jako právníka 

s největším komunistickým státem světa

Naším neštěstím je, že v této pohnuté době žijeme v Číně. Ještě nikdo na Zemi nemusel trpět podobným způsobem nebo svědčit o utrpeních, která potkala právě nás. Naopak je i naším štěstím, že žijeme v současné Číně. Zažijeme totiž dobu, kdy největší národ na Zemi jednou provždy skoncuje s tímto utrpením!

Těmito slovy jsem 21. prosince 2005 se slzami v očích končil svůj proslov ke spoluobčanům, kteří přijeli do Pekingu, aby zde vládě předali své stížnosti.

Nikdy jsem nebyl literátem, takže mi ani nepřišlo na mysl, že bych mohl napsat knihu, a už vůbec ne v době takového útlaku. 

Dnes, kdy většina mých spoluobčanů znecitlivěla vůči temným silám a omylům doby nebo se jim dokonce přizpůsobila, dokázaly moje články vzbudit zlost i strach despotů. Proniká-li občas z mých jasných slov tvrdost a oprávněné rozhořčení (především při popisu neuvěřitelných zločinů této diktatury), lidé zneklidní. Už dávno si zvykli na hlubokou temnotu „spontánního nadšení“ – anebo k tomu byli přinuceni. Mně se této čínské národní psýché přizpůsobit nepodařilo. Tak to je.

Tato éra ovšem nepřinesla jen samá fiaska. Je pro mě obrovským úspěchem, že jsem s pouze osmiletou školní docházkou mohl napsat něco, co budou ostatní lidé chtít číst. Ještě větším úspěchem je vidět své dílo v knižní podobě.

Není to tak, že bych si liboval v konfliktních situacích, ale vím, že mé články obsahují mnoho ožehavého. Právě proto jsem se chopil pera, abych tyto věci sdělil dál. Přemýšlím, jednám a vyprávím, poháněn planoucí touhou osvobodit nějakým způsobem Čínu od skličující zátěže.

Přísně vzato jsem aktivista; nikoli myslitel, a ještě méně zakladatel nějaké instituce. Ve svých článcích jsem hledal styl, který by prýštil přímo ze srdce. Mnohé mé texty jsou improvizace poháněné okolnostmi. Někdy jsem byl sám překvapen tvrdostí, která z mého psaní vycházela.

Ať tak či onak, má slova vyprávějí o obrovských, krvavě krutých bolestech Číny, ale i o ušlechtilém charakteru, důstojnosti a rozhodnosti Číňanů – bojovníků za svobodu. Přesto však žádná slova, jakkoliv silná, nemohou vyjádřit krutost a barbarství dnešních diktátorů v Číně, tak jako se nedá slovy vyjádřit tragické ničení čínské kultury komunistickou stranou.

Snažil jsem se tyto skutečnosti vtělit do svého psaní a vrhnout tak alespoň trochu světla do tmářství současné Číny, ale neustále pociťuji slabost i marnost jazyka.

V dnešní Číně na každém kroku bují projevy necivilizované společnosti. Všeobecnou praxí je vysmívat se kráse a na odiv stavět ošklivost. Nemocná Čína není připravena na to, o čem píšu.

Ale pevně doufám, že brzy povstane Čína nová.

Mým nejvřelejším přáním je, aby se Čína změnila v zemi, kde by knihy jako je tato nebyly vůbec zapotřebí.

Kao Č‘-šeng, Peking, Čína

* * *

Kao Č‘-šeng se narodil v chudobě a vyrostl v oblasti, kde lišky dávají dobrou noc. A přece se z něho stal nejvýznamnější právník Číny. Odvážně hledal spravedlnost pro nejohroženější skupiny Číňanů; pro chudé, mrzáky, vdovy po obětech důlních neštěstí, stoupence Falun Gongu. 

Právníkův věhlas sice rychle dosáhl až do nejvyšších pater komunistické strany, zároveň ale na sebe Kao svým nekompromisním jednáním přivolal pomstu čínské justice a policie. Dnes patří fyzické násilí a policejní sledování ke každodenní realitě života Kao Č‘-šenga i jeho rodiny.

V okamžiku, kdy začal být utlačován, Kao s netečností vůči nebezpečí následoval gándhíovskou tradici nenásilného odporu a své požadavky na spravedlnost a lidská práva umocnil iniciováním celosvětové štafetové hladovky. Neotřesitelným charakterem a nezištným přístupem k obhajobě lidských práv si získal srdce milionů Číňanů. Ulicemi Pekingu se šeptem šíří předpověď: Stane se Kao příštím čínským prezidentem?

Za Čínu spravedlivější jsou vzpomínky, deníkové záznamy i sociální komentáře. Životní peripetie jednoho z nejodvážnějších právníků na světě obrazně ilustrují současnou čínskou realitu. Výběr ze soudních spisů a upřímný vhled do jednotlivých kauz vede čtenáře na čínský venkov, do městských soudních síní, do mučíren tajných pracovních táborů. Kao bez skrupulí odhaluje mafiánské struktury zkorumpovaného státního aparátu.

Za Čínu spravedlivější je kniha současně zábavná i zdrcující, poutavá a zajímavá, dokumentární i vizionářská. Je to kniha, která čtenáře změní.

* * *

Statečný a odvážný právník Kao nám svou knihou přibližuje smutnou tvář současné Číny. Díky němu nejsme odkázáni jen na jednostrannou mediální prezentaci této světové velmoci, která udivuje svět svým ekonomickým rozvojem. Má však dosud veliké dluhy v oblasti lidských práv. Kao si zaslouží naši úctu a morální podporu.

Václav Malý, katolický biskup

Kao Č‘-šeng patří k nemnoha čínským právníkům, kteří se odváží hájit oběti bezpráví. Nebojí se politicky citlivých případů, odvážně se zastává praktikujících Falung Gongu. Odveta čínských úřadů je ale jednoznačná – zastrašování nejen jeho, ale i celé jeho rodiny. A také vězení. Kniha přichází do českého prostředí v době, kdy „jasmínová“ revoluce zlehounka klepe i na dveře Číny. Odpovědí je zatýkání a perzekuce. Proto každá svobodná myšlenka, která se z Číny dostane, si zaslouží naši pozornost a obdiv.

Eva Dobrovolná, Amnesty International ČR

* * *

Kniha v brožované vazbě s matně laminovanou obálkou má rozsah 208 stran textu.

Vyšlo v dubnu 2011

Cena 219,- Kč

Výběr z médií:

http://www.ct24.cz/domaci/128580-obhajci-prav-vyzvali-cr-aby-se-zastala-cinskeho-disidenta/

http://www.denik.cz/z_domova/obhajci-prav-vyzvali-aby-se-cr-zastala-disidenta.html

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/z-vlady/v-senatu-podporili-cinskeho-vezne-svedomi/highlightSearch=čínský/

http://www.mediafaxfoto.cz /search.php?search_mode=li st&search_keyword=+ZA+%C4% 8C%C3%8DNU+SPRAVEDLIV%C4%9 AJ%C5%A0%C3%8D&search_look _in_keywords=1&search_look _in_description=1&search_s ection=home&search_type=al l_words&search_date_type=p redefined&search_date_peri od=all&action=search

http://www.youtube.com/watch?v=G-8XlJpR8XY&feature=player_embedded#t=24s

http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/obhajci-prav-vyzvali-aby-se-cr-zastala-cinskeho-disidenta/656512

http://www.ceskenoviny.cz/tema/index_img.php?id=183302

http://www.literarky.cz/domov/politika/4613-esky-vyla-kniha-inskeho-disidenta-a-pravnika-kao-enga

http://www.velkaepocha.sk/2011062717244/Cesti-politici-a-aktiviste-zadaji-propusteni-cinskeho-pravnika-Kao-C-senga.html