Domů Nahoru

 

Jan A. Baťa: Román života

 

 

Lusitanica Iustitia Bagatela Mimoediční Jan Antonín Baťa Ohlasy Fotogalerie Kontakty

Román z průmyslového života

Kniha vychází jako druhý svazek v rámci projektu zpřístupnění bohatého literárního odkazu Jana A. Bati. Románová autobiografie osobitým jazykem a s nadhledem přibližuje Jeníkovo dětství (*1898) u matky v Uherském Hradišti a pak u bratra Tomáše ve Zlíně, učednická léta a první roky podnikatelské výchovy v továrně pod tvrdým Tomášovým vedením až ke vzniku Československa v roce 1918.

Z doslovu JUDr. Jiřího Šetiny:

Co říci o Románu života Jana Antonína Bati, o knize, která vychází v roce 2009? Především je jistě dobře, že kniha vyšla, když již vyjít směla a mohla.

Dosud je živa generace, která se přímo podílela na vzniku, rozvoji a slávě světového výrobního a obchodního komplexu s prostým názvem Baťa, a. s. Zlín – Made in Czechoslovakia. Dosud tato generace – anebo její potomstvo – přebývá ve vilkách z červených cihel, nepoznamenaných časem, ač baťovská výroba již dávno ze Zlína zmizela, anebo nebyla jen obnovena. Pro všechny zasvěcené baťováky je kniha o životě J. A. Bati pohlazením po duši a vzpomínkou na dobu, kdy stále o něco šlo.

Teprve v roce 2007 zdařilo se potomkům J. A. Bati z Brazílie zrušit největší poválečnou nespravedlnost, jakým bylo záměrné odsouzení J. A. Bati z pohnutek nízkých a nečestných. Byl zrušen komunistický rozsudek mimořádného Národního soudu v Praze z roku 1947 a J. A. Baťa byl plně rehabilitován i ve vlasti české. Odpovědně lze říci, že k rehabilitaci J. A. Bati došlo bez aktivní pomoci českého státu a spíše českému státu navzdory.

V této době vychází Román života J. A. Bati. Kniha o člověku renesančním, který svou pracovitostí, sebekázní a především vrozeným smyslem pro pospolitost lidskou dostal se na světový vrchol úspěchu, aby byl posléze malostí českou zatracen a jeho jméno vymazáno z českých dějin. To vše již s vydatnou pomocí českého státu.

Ukázka - 1. kapitola knihy

Vázaná kniha s doslovem JUDr. Jiřího Šetiny (generální prokurátor České republiky v letech 1992-93) má 328 stran textu s ilustracemi Jitky Kubištové.

Vyšlo v dubnu 2009 s podporou Zlínského kraje a Kulturního fondu města Zlína

Cena 399,- Kč

2. vydání vyšlo v květnu 2014 jako e-kniha ve formátu PDF

Cena při objednávce v nakladatelství 200,- Kč. Objednávejte zde

3. vydání vyšlo v březnu 2018 ve spolupráci s Nadačním fondem Jana Antonína Bati

Cena 399,- Kč