Domů Nahoru

 

Jan A. Baťa: Těžké časy

 

 

 

Lusitanica Iustitia Bagatela Mimoediční Jan Antonín Baťa Ohlasy Fotogalerie Kontakty

Román o dramatických událostech let 1938/39

Po několika svazcích, věnovaných osobnosti významného československo-brazilského průmyslníka, zahajujeme unikátní edici jeho bohatého a dosud nikdy nepublikovaného literárního odkazu. Jsme velmi potěšení, že dlouholeté úsilí o Baťovu plnou právní rehabilitaci a očištění jeho čestného jména konečně došlo naplnění.

Román Těžké časy vychází nejen v roce 110. výročí narození Jana Bati, ale též jako příspěvek nakladatelství k oslavám 90. výročí vzniku Československé republiky. Je ovšem také mementem k 70. výročí podpisu Mnichovské dohody a bezprecedentní zrady spojeneckých zemí spáchané na Československé republice.

A to velmi případně, neboť se zaměřuje na kritické období těsně předválečných let 1938 – 1939. Snad s konečnou platností vyvrací léty petrifikované mýty kolem tohoto vlastence, kterého jsme, jak už to u nejlepších synů naší země bývá, vyštvali do emigrace a připravili se tak o plody jeho tvůrčího potenciálu.

Vrátíme se do doby okolo Mnichova a nahlédneme do nejintimnější kuchyně zlínského podniku a jeho dělného týmu, odhodlaného bránit vlast do posledního dechu. Přímo u zdroje se seznámíme s politickým myšlením Jana Bati a s reáliemi dodnes poněkud tajemné druhé republiky. Dozvíme se, jak to bylo s onou tolik připomínanou Baťovou návštěvou u Göringa. Budeme svědky jeho zatčení gestapem i dramatickými okolnostmi emigrace jeho rodiny z obsazené vlasti.

Ukázka - 1. kapitola knihy

Vázaná kniha s předmluvou hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše má 328 stran textu a 16 stran fotografických příloh

Vyšlo v září 2008 s podporou Zlínského kraje

Cena 399,- Kč

2. vydání vyšlo v prosinci 2011 jako e-kniha ve formátu PDF

Cena při objednávce v nakladatelství 200,- Kč. Objednávejte zde