Domů Nahoru

 

Jan A. Baťa: Za obchodem kolem světa

 

 

Lusitanica Iustitia Bagatela Mimoediční Jan Antonín Baťa Ohlasy Fotogalerie Kontakty

Unikátní svědectví o letecké obchodní cestě z roku 1937

Vychází jako příspěvek k úsilí o rehabilitaci

československého průmyslníka

 

* * *

 

Stále více na to myslím.

Stále více vkládám

v odvážnou esenci své krve

neosobní záměr zvelebit vlast

a přispět k cestě lidského rodu.

Tak se ve mně proměnilo

Mystérium našeho plemene.

 

(Fernando Pessoa)

 

... Každý a kterýkoliv národ musí mít svoje hrdiny a své legendy. Jsou důležité, protože vytvářejí charakter národa, odvážného ducha jeho občanů a pevnou vůli jeho lidu. Naše malá zem, ještě zmenšená okleštěním a rozdělením po komunismu - a to, chvála Bohu, můj otec už  nemusel  poznat, protože jeho sen počítal nejen s Českou republikou, ale  také se Slovenskem, naše zem si nemůže dovolit zapomenout na svoje hrdiny a na své legendy

Je to zločin spáchaný na dnešní a příštích generacích.

A i když se to bude podobat ješitnosti, protože jsem jeho dcera, podložená pravda je, že osobní legenda Jana Bati jako českého hrdiny by měla být podrobně vylíčena, aby živila sny o rozvoji a pokroku mateřské vlasti a jejích dětí.

Mnoho lidí zná pravdu o Janu Baťovi, ale málo z nich se dostatečně snaží, aby se jeho památce znovu dostalo místa, které jí po právu patří v českých dějinách.

Ale jako ty hrdinné plavce, o kterých básník Fernando Pessoa píše ve své básni, dějiny ho dříve nebo později ospravedlní.

Jan Baťa se bohužel nedožil toho, aby uzřel svoje jméno zapsané na čestné stránce českých dějin, ani svou památku a příklady znovu vybudované v celé své velikosti, ale plul do poslední chvíle za svým snem o velikosti a rozvoji pro svoje spolupracovníky a pro svoje dílo.

Žil a zemřel tak, jak ho Fernando Pessoa vylíčil:

PLOUT JE NUTNO - ŽÍT NIKOLIV

Edita Baťová de Oliveira a její syn Nelson Bata de Oliveira 

Reprint původního vydání z roku 1937 doplněný doslovem má 272 stran textu a 64 stran fotografických příloh

Vyšlo v červnu 2006

3. vydání (2. v Nakladatelství Marek Belza) vyšlo v červenci 2018

Cena 399,- Kč