Domů Nahoru

 

E. Baťová de Oliveira, N. V. d'Oliveira: Dovětek

 

 

Lusitanica Iustitia Bagatela Mimoediční Jan Antonín Baťa Ohlasy Fotogalerie Kontakty

Sága o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše

Vychází jako příspěvek k úsilí o rehabilitaci

československého průmyslníka

Právní stanovisko známého českého právníka a bývalého generálního prokurátora České republiky JUDr. Jiřího Šetiny potvrzuje zákonnost dokumentů, na nichž se zakládal převod Baťovy světové organizace z jejího zakladatele Tomáše Bati Sr. na Jana Antonína Baťu. Kupní smlouva a její náležitosti beze zbytku naplňovaly zákony platné v Československu ve třicátých letech minulého století (1931 – 36).

Dovětek ke knize dr. Miroslava Ivanova Sága o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše svým bohatým dokladovým materiálem a analytickými úvahami zřetelně osvětluje, jak byly platné zákony demokratické země ignorovány a pošlapány ve prospěch Tomáše Bati Jr. a jeho matky Marie Baťové, rozené Menčíkové, justičními orgány Spojených států a některých dalších zemí.

Podrobně a střízlivě zde popisujeme vzájemné propojení mezi jednotlivými lidmi, výrobními složkami a holdingem Baťovy organizace a právními kancelářemi. Všechno, co bylo použito k dosažení hlavního záměru – odstranění Jana Bati z řízení a vedení Baťovy světové organizace.

Edita Baťová de Oliveira a Nelson Verlangieri d'Oliveira

Brožovaná kniha má rozsah 112 stran textu a fotografií. Texty v přílohách odhalují mimo jiné pozadí dosud marných snah o dosažení právní rehabilitace Jana Bati v České republice.

Vyšlo v červenci 2005 s podporou Jana Šinágla a Petra Czasche

Cena 139,- Kč

2. rozšířené a doplněné vydání o rozsahu 145 stran vyšlo v únoru 2015 jako e-kniha ve formátu PDF

Cena e-knihy při objednávce v nakladatelství 90,- Kč. Objednávejte zde