Domů

 

Kontakty

 

 

Lusitanica Iustitia Bagatela Mimoediční Jan Antonín Baťa Ohlasy Fotogalerie Kontakty

 

Kontaktní informace

Mobilní telefon: +420 732 339 468

Skype: marek.belza

Poštovní adresa: Vidžín 50, 330 40 Úterý, Czech Republic

Elektronická pošta: mbelza2002@yahoo.com

Zaměření

Vypovídá o něm sloupec odkazů - první tři jsou profilové ediční řady literatury faktu a beletrie.

Vedle kmenových edic jsou připraveny služby v oblasti vydávání publikací na základě objednávky a podkladů dodaných zákazníkem.

Specifickou aktivitou je angažmá nakladatelství v úsilí za očištění jména obuvnického krále Jana Antonína Bati.

Profilové ediční řady

Lusitanica - věnuje se literatuře se vztahem k lusofonním oblastem

Iustitia - je zaměřena na justiční šikanu občanů v (post)komunistickém státě

Bagatela - nabízí zajímavé počiny původní české beletristiky

Kompletní služby v oblastech

vydávání neperiodických knižních publikací

vydávání novin, časopisů a ostatních periodických publikací

vydávání fotografií, pohlednic, plakátů a formulářů

vydávání propagačních materiálů

korektury a technická redakce