NAKLADATELSTVÍ MAREK BELZA

 

 

Lusitanica Iustitia Bagatela Mimoediční Jan Antonín Baťa Ohlasy Fotogalerie Kontakty

Milí čtenáři, návštěvníci, přátelé...

vítám Vás na stránkách nakladatelství sice malého počtem vydaných titulů, ale, jak věřím, zřetelně vyprofilovaného svým edičním zaměřením. Svědčí o tom také stabilní a postupně rostoucí okruh čtenářů, kteří jsou s námi v osobním kontaktu a často přicházejí i s cennými podněty pro další naši práci. Tuto vzájemnou komunikaci považuji za základní koncepční pilíř naší činnosti, i když se na tomto místě musím také omluvit za někdy trochu opožděnou odpověď na Váš dopis či e-mail. Té práce je mnoho...

Srdečně zdraví Marek Belza     

Nakladatelství po letech mění sídlo, název a logo

Po téměř 17 letech své činnosti v Krásné Lípě se dosavadní Nakladatelství Marek Belza stěhuje do Vidžína, malé vesnice s bohatou historií na pomezí Plzeňského a Karlovarského kraje. Současně dochází ke změně obchodního názvu na Nakladatelství na Vidžíně. Naše knihy budou vycházet také pod novým logem, které můžete vidět vpravo. Jinak ale činnost nakladatelství pokračuje zcela kontinuálně. Naši novou poštovní adresu najdete pod odkazem Kontakty (e-mail a telefonní číslo zůstávají v platnosti). Připravujeme i některé další změny, o nichž Vás již jak doufám budeme informovat na nových webových stránkách s e-shopem.

  Jak můžete získat naše knihy?

Žádejte u svého knihkupce; pokud vybraný titul nebude mít skladem, jistě jej pro Vás rád objedná. 

Další možnosti je nákup v internetových knihkupectvích, např. na www.kosmas.cz. V dohledné době připravujeme vlastní e-shop.

Nejraději budeme, objednáte-li přímo v nakladatelství e-mailem zde, případně poštou nebo telefonicky (viz kontakty). Pomůžete nám tak významně ušetřit na obchodních rabatech.

Od 1. března 2019 Vám při objednávce nad 800,00 Kč přímo v nakladatelství nebudeme k ceně knih účtovat poštovné.

Výrazné slevy vybraných titulů

VLASTIMIL PODRACKÝ: Hrdinům se neděkuje / Příběh Vladimíra Hučína     199,00   89,00

JAROSLAV SKOPAL: Konec jedné velké strany?     199,00   79,00

VLASTIMIL PODRACKÝ: Žluté nebezpečí     289,00   99,00

VLASTIMIL PODRACKÝ: Poslední člověk     239,00   79,00

PETER C. DIENEL: Plánovací buňka / Občan jako šance     239,00   79,00

KAO Č´-ŠENG: Za Čínu spravedlivější     219,00   99,00

JIŘÍ POLÁK: Soumrak bohů Nového světa     239,00   99,00

PETR HORÁLEK: "Spravedlnost" mocných / Kmotři a pěšáci českých mafií     349,00   99,00

VLASTA BAKALOVÁ: Koně mého otce     139,00   69,00

 

* uvedené ceny v Kč jsou platné od 1. srpna 2015 při objednávce přímo v nakladatelství

Knižní novinky a tipy

Jaroslav Polák: Eschaton

Sbírka povídek brněnského autora představuje zralou literaturu o obecných lidských hodnotách a odpovědnosti. Najdeme zde narativní variaci na téma zločinu a trestu (Salome). Orwellovsky laděnou metaforu (Jiné peklo). Psychedelickou koláž (Spirála). Existenciálně uchopené téma globální přírodní apokalypsy (V první řadě). Fenomenologické zamyšlení (Zvuky ticha). Politickou fikci (Rozhovor v roce padesát). Čistokrevnou sci-fi (Testament Dr. Helperina). A v závěru i něco poezie (Danse macabre, Zrcadlo). Vyšlo v únoru 2020 v edici Bagatela.

Jiří Polák, Zdeněk Trinkewitz: 

Je rozvoj globálního společenského systému udržitelný?

Autoři se díky dlouholetému angažmá ve Světovém hnutí za přímou demokracii dopracovali k ucelenému návrhu reformy společenského systému. Základním a prvním krokem k ní by se mělo stát přijetí tzv. občanské ústavy. Po teoretickém úvodu přináší dvojjazyčná česko-anglická publikace výchozí návrh znění Občanské ústavy pro Českou republiku. Autoři očekávají, že vyvolá diskusi, která povede k prosazení nového základního zákona. Vyšlo v listopadu 2019. Viz Mimoediční.

Jan Antonín Baťa: Román života

Na četné čtenářské dotazy jsme jsme odpověděli novým vydáním reprintu knihy o slavné letecké obchodní cestě, která patří k tomu nejlepšímu, co Baťa napsal. Jako vždy mířil kupředu v čase. Přesahoval hranice, otevíral neznámá území, odvažoval se do neznáma a zkoumal, co nebylo ještě prozkoumané. Nesl vysoko československou vlajku do všech koutů světa, hrdý na svoje kořeny a s vědomím, že ačkoliv malá svými rozměry, jeho vlast měla možnost stát se velkou díky tvořivosti a podnikatelské schopnosti, houževnatosti a vůli přemoci sama sebe a neustále se obnovovat. Vyšlo v červenci 2018 v edici Lusitanica.

Jan Antonín Baťa: Román života

Ke 100. výročí vzniku Republiky Československé jsme ve spolupráci s Nadačním fondem Jana Antonína Bati připravili nové vydání žádaného titulu z bohatého a před rokem 1989 nepublikovaného literárního odkazu vynikajícího československo-brazilského průmyslníka. Románová autobiografie přibližuje autorovo dětství u matky v Uherském Hradišti i u bratra Tomáše ve Zlíně, učednická léta a první roky v továrně pod tvrdým Tomášovým vedením až ke vzniku Československa v roce 1918. Vyšlo v březnu 2018 Lusitanica.

Pepa Nos: Josefovy Vánoce

Vonička (nejen) vánočních povídek známého písničkáře a jogína (*1949) představuje soubor zážitků, postřehů a úvah, které nejsou vždy prvoplánově zacíleny k evangeliu o narození Spasitele, ale reflektují je spíše jako úběžník lidského bytí. Autor pracuje s kontrasty této radostné zvěsti vůči realitě našeho života jak osobního, tak i společenského, či chcete-li planetárního, jak je to Pepovi odjakživa vlastní. Neváhá experimentovat s jazykem. Široké spektrum témat je schopen pojmout svým nezaměnitelným způsobemčasto nečekaně poetickým, jindy drsně sarkastickou zkratkou. Vyšlo v říjnu 2017 v edici Bagatela.

Radek Lehkoživ: Výtok z básnického díla

Dlouho očekávaná kniha přináší autorský výbor z oficiálně vydaných sbírek Teatrálium (2005), Příšeří se (2009), Tanga (2013), A mrdne-li mi (2015). Krom toho ale obsahuje i nové básně z let 2016–2017. Lehkoživ ve svých básních stojí stále nepohnutě před otázkami posledních věcí lidského života. Opilý koráb plující na rozbouřeném moři s těžkým nákladem své bolesti na své jediné, roky trvající plavbě, s vidinou toho, že mu bude dopřáno dospět do tiché zátoky vytouženého přístavu, který kdesi v dálce tuší. Zatím nikdo neví, zda loď pozvolna neklesá do hlubin. Vyšlo v červnu 2017 v edici Bagatela.

Luděk Frýbort: Pod znamením půlměsíce / Příběhy z Evropy pod vládou islámu

V pořadí osmá kniha exilového autora je projekci stávajícího trendu ve vývoji západní, resp. evropské civilizace do období let 2049 – 2070. Civilizace, jež odvrhla své kořeny, ztratila vůli k obraně a proklamované hodnoty zbavila jejich obsahu. Děj románu se odehrává v době, kdy téměř celá Evropa se nachází pod muslimskou mocí, která se však začíná drolit v důsledku vnitřních rozporů a postupného vyčerpání zdrojů vytvořených západní civilizací. Líčí paralelní a hluboce lidské příběhy utečenců z různých koutů porobené Evropy – Itálie, Čech, Pobaltí, Německa – a dobyté Izraele, křesťanů, židů, drúzů a sekulárních, kteří se nehodlají podrobit brutální moci a odcházejí zakládat ostrůvky obnovené západní civilizace, zbavené toho, co ji zahubilo. Tyto ostrůvky, ať už ve Skandinávii, švýcarských alpských údolích či na Azorských ostrovech se postupně začínají propojovat. Vyšlo v květnu 2015 v edici Bagatela. Druhý dotisk je distribuován od června 2016

Jiří Urban: Ladislav Karoušek

Výpravná monografie podrobně sleduje život a dílo významného, ale dosud neprávem opomíjeného malíře (1926–1991), příslušníka generace padesátých a šedesátých let minulého století, který svůj spontánní malířský talent využil k obohacení české lyrické abstraktní krajinomalby o nové, autentické hodnoty formy i obsahu. Jeho obrazy se dnes stávají znovu aktuální jako příklad malby hledající identitu člověka jako součásti  přírodního a vesmírného dění. Vyšlo v prosinci 2015. Viz Mimoediční.

Hana Kuslová: Národní soud versus Jan Antonín Baťa

Jan Antonín Baťa byl nejvyšším představitelem firmy Baťa od tragické smrti Tomáše Bati v červenci 1932 až do znárodnění. Po druhé světové válce byl odsouzen Národním soudem a teprve v roce 2007 bylo jeho jméno očištěno. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně vydalo k 50. výročí jeho úmrtí historickou studii Národní soud versus Jan Antonín Baťa, která mapuje průběh procesu s využitím pramenů nejen ze zlínského státního okresního archivu, ale i z centrálních archivů pražských. Viz Mimoediční.

Jarmila Týnková: Breviář abstinující alkoholičky

Téma závislostí je do značné míry stále tabu. Kniha není univerzálním návodem jak abstinovat. Vypráví o tom, jak se s tím pere autorka. Nabízí nejen pohled alkoholičky, ale i pohled terapeutky. To obojí totiž autorka je. Nabízí možnost poučit se z jejích chyb a vyhnout se tak svým vlastním. Alkoholismus totiž není charakterová ani morální záležitost, ale jedná se skutečně o nemoc. Vyšlo v dubnu 2014. Viz Mimoediční. Dotisk je distribuován od srpna 2015

Jan Antonín Baťa: Nové knížectví

Čtvrtý svazek z Baťova dosud nepublikovaného literárního odkazu. Děj románu se začíná odvíjet ve Zlíně za 2. republiky a na počátku Protektorátu. Baťovi Mladí muži absolvují složitou 200-denní cestu přes Francii do Brazílie. Hlavní hrdina Jarka Rotal s rodinou cestuje ve druhé půli roku 1940 do Indiany, kam přijíždí i šéf s rodinou a s plány kolonizace v Mato Grosso. Práci komplikuje problém černých listin. Plán města v pralese, úvahy o vystěhovalectví v dějinách. Po prvních neúspěších výstavba města Batamato. Vyšlo v květnu 2014 v edici Lusitanica.