V ROCE 2004 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

POKRAČUJE V PLETICHÁCH GOTTWALDOVY VLÁDY

 

 

GOTTWALDOVA VLÁDA bývalé ČSR v období l946 – l947 doznala světové ostudy, když na tajných schůzích vlády nepokrytě a neomaleně vymýšlela způsob, jak připravit jediného konkrétního občana ČSR o jeho majetek.

Tím občanem byl JAN ANTONÍN BAŤA, jehož veškerý podnikatelský majetek ve firmě BAŤA a. s. ZLÍN byl zestátněn ihned v roce l945.

Benešův dekret č. l00/l945 Sb., jinak stále platný zákon i v roce 2011, dle něhož se podnikatelský majetek zestátňoval, stanovil jako samozřejmost i adekvátní náhradu.

Třeba dodat, že stejným způsobem postupovaly i vítězné státy evropské, když v kumulaci podnikatelského majetku byl v té době spatřován i jeden z důvodů vzniku druhé světové války. Ku př. ANGLIE a FRANCIE zestátňovaly podnikatelský majetek stejně, jako byl zestátněn majetek firmy BAŤA a. s. ZLÍN.

V ČESKOSLOVENSKU, stejně jako v ANGLII a FRANCII, byl podnikatelský majetek zestátněn za náhradu. V ČSR byla tato náhrada stanovena přímo zákonem č. 100/1945 Sb., a ze zákona byl ji povinen stanovit MINISTR FINANCÍ ČSR a MINISTR PRŮMYSLU ČSR.

JAN ANTONÍN BAŤA ztratil veškerý svůj podnikatelský majetek a od státu měl dostat adekvátní náhradu.

Proto GOTTWALDOVA VLÁDA bývalé ČSR,z pohnutek nízkých a nečestných, rokuje na tajných schůzích vlády, jakým způsobem náhradu nevydat, neboli jak jednoho občana ČSR, majetného občana, okrást. */

Tak byl předem vládou ČSR naplánován rozsudek soudu a především jeho vedlejší trest PROPADNUTÍ veškerého majetku JANA ANTONÍNA BATI, jak se i stalo.

Dnes zveřejněná tajná jednání GOTTWALDOVY VLÁDY jsou světovou ostudou i výstrahou, kam až zvrhlá jednání exekutivy mohou dospět. To vše za okolností, kdy KOMUNISTÉ GOTTWALDOVY VLÁDY neměli majoritu!

V roce 2007  byl ostudný rozsudek nad JANEM ANTONÍNEM BAŤOU zrušen a JAN ANTONÍN BAŤA zbaven veškerých obvinění.

Pro ČESKÝ STÁT se obnovila zákonná povinnost náhrady za zestátněný majetek a pro potomky JANA ANTONÍNA BATI se obnovil zákonný nárok dostat náhradu za zestátněný majetek jejich otce. **/

V roce 2004 se v ČESKÉ REPUBLICE opět na vládní úrovni spekuluje o majetku JANA ANTONÍNA BATI, tentokrát jak nejlépe zpochybnit dědictví po zemřelém.

Podrobný přípis ministra financí ČR Mgr. BOHUSLAVA SOBOTKY ze dne 7. 9. 2004, určený přímo premiérovi ČESKÉ VLÁDY STANISLAVU GROSSOVI, zřejmě na jeho vyžádání, je konkrétním návodem, jakým způsobem zpochybnit vlastnické právo JANA ANTONÍNA BATI a jeho potomků. Anebo si jejich úřední ministerskou korespondenci jen mylně vykládáme?

V roce 2004 vláda ČESKÉ REPUBLIKY pod vedením svazáckého premiéra STANISLAVA GROSSE znovu konspiruje, a znovu z pohnutek nízkých a nečestných, jakým způsobem připravit potomky JANA ANTONÍNA BATI o jejich zákonný nárok na náhradu za zestátněný majetek jejich otce. Jak obejít a nevyhovět zákonné povinnosti dle zák. č. l00/l945 Sb.

V právním státě vláda neřeší majetek jediného občana, stejně jako občan neručí svým majetkem za chyby vlády.

JAN ANTONÍN BAŤA byl pro KOMUNISTICKOU STRANU ČESKOSLOVENSKA a pro světové dělnické hnutí nepřítel číslo jedna. Baťovská pospolitost pracujících totiž vyvracela „nesmiřitelný třídní boj“ jako základní doktrínu komunistické ideologie. Nesmiřitelný třídní boj byl základem zvrhlé ideologie a byl presentován jako „objektivní“ a na lidské vůli nezávislý.

JAN ANTONÍN BAŤA v praxi tuto „objektivní doktrínu nesmiřitelného třídního boje“ vyvrátil a plně negoval.

I proto byl zemřelému, JANU ANTONÍNU BAŤOVI, ve ZLÍNĚ po roce 1990 postaven v nadživotní velikosti bronzový pomník, ač ještě platil odsuzující rozsudek MIMOŘÁDNÉHO SOUDU z roku 1947.

V roce 1947 byl JAN ANTONÍN BAŤA odsouzen jen v důsledku silového porušení práva obhajoby a spravedlnosti vůbec. V poslední den před jednáním MIMOŘÁDNÉHO SOUDU se „omluvil“ soudce-přísedící, člen politické strany NÁRODNĚ SOCIALISTICKÉ. Nahrazen byl soudcem-přísedícím, členem KSČ. V důsledku toho získali v senátu MIMOŘÁDNÉHO SOUDU komunisté početní převahu 4 : 3.

GOTTWALDOVOU VLÁDOU předem naplánovaný rozsudek byl vynesen „JMÉNEM LIDU“! Takto dosáhla GOTTWALDOVA VLÁDA naplánovaného rozsudku a především jeho vedlejšího trestu „propadnutí veškerého majetku“, o co šlo zejména.

Takže „VEA VICTIS“ – „BĚDA PORAŽENÝM“!

 

 

KUTŘÍN, 8. 5. 2011

 

JUDr. ŠETINA JIŘÍ

 

generální prokurátor ČR ve letech 1993 – 1994

dnes advokát a  právní zástupce části rodiny J.A.BATI v BRASILII

 

 

 

*/   viz zápis 68 zasedání vlády dne 4. 3. 1947

            zápis 72 zasedání vlády dne 25. 3. 1947 – TAJNÉ ZASEDÁNÍ

            zápis 81 zasedání vlády dne 25. 4. 1947

 

dále i „NÁRODNÍ OČISTA – RETRIBUCE v POVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU“ – BENJAMIN FROMMER, vydání ACADEMIA PRAHA, 2010

 

**/   JAN ANTONÍN BAŤA zemřel 23. 8. 1965 v BRASILII