PODPORA ODBOJE JANEM BAŤOU 1938 - 1945
"Příspěvky, které z mého rozkazu a popudu i prostředků plynuly do odboje za války, byly takového rozsahu, že se rovnaly součtu všech příspěvků ostatních příslušníků národa v cizině za války." JAN ANTONÍN BAŤA
KDY UDÁLOST
1938 Pod instrukcemi československých generálů vybudoval Jan Bata průmyslová odvětví pro produkování pneumatik, plynových masek, acticarbonu, syntetického kaučuku a tanin. Jan Bata všechno toto učinil na žádost českých generálů.
1938 Během české národní kampaně za výcvik pilotů, činila kvóta pro Zlin 7 pilotů, Jan Bata dodal 240 pilotů. Mnoho z těchto pilotů bojovalo za spojence.
1938 Jan Bata a jeho zaměstnanci darovali 30 milionů českých korun národní obraně. Toto byl první a největší dar pro obranu země.
listopad 1938 Osobní nabídka finanční pomoci Edvardu Benešovi (zůstala nevyužita). Osobní intervencí v Národní bance v Praze dále zařídil Benešovi posílání peněz z jeho účtu
1938/1939 Po Mnichově Jan Bata odstranil z Československa všechny možné materiály které by mohli Němci použít. Toto zahrnulo lidi, vybavení, suroviny, finance, design, atd. Vysílání plně vybavených tzv. "jednotek" do všech koutů svobodného světa.
1939 Jan Bata přesvědčil Dominika Čiperu, aby zaujal místo ministra veřejných prací. Jan Bata instruoval Čiperu na vytvoření podzemního kanálu. Účelem bylo dostat z Československa každého vojenského specialistu požadovaného v Anglii. Tito experti byli do Anglie dopraveni během 3 dnů.
říjen nebo listopad 1939 Jan Bata nařídil předání hrubých zisků jeho akc. podílů (asi 33%) z podniků v Anglii, Francii a Indii - provedení zabránil Masarykem doporučený předseda společnosti v Anglii a snad i v Indii; z Francii posílal Udržal jen 100.000 FRF měsíčně Národnímu výboru v Paříži (počátek roku 1940 - vláda ještě nebyla ustavena) - JAB jej za to odvolal. Prostředky měly stačit na krytí všech výloh vlády během války (cca US$ 1,000.000 ročně)
1939 nn. Během války mnoho z Batových společností řízených Janem Batou darovalo velké částky peněz československé exilové vládě. Indická akciová společnost darovala US$ 200.000, francouzská akciová společnost darovala 5,617.000 FRF. Americká akciová společnost v Belcamp, Maryland také dala velký dar. Toto jsou jen některé z příspěvků poskytnutých skrze úsilí Jana Batě.
prosinec 1939 - nejméně do října 1940 Na Benešův pokyn přijímá člen Čs. národního výboru E. Outrata (jeho syn je v dnešním Senátu ČR) od Jana Bati 1000 liber měsíčně (to je 30.000 FRF týdně). Z toho 300 liber z anglické společnosti (gen. Speare), zbytek Bata sám.
1940 nn. Příspěvky JAB a spolupracovníků v Brazílii. JAB pod jmény Jan Neznámý, Jan z Trocnova, Jan Nikodém, Kaplan aj. Seznamy přispěvatelů v londýnských novinách 1940/41. Kromě toho poskytl JAB po 1,000.000 FRF Benešovi a Osuskému
1940 nn. V roce 1940 a v jiných letech daroval Jan Bata peníze na českou věc Janu Masarykovi. Počátkem roku 1940 (před ustavením oficiálního exilu) to bylo US$ 30.000 - předáno v Belcampu, v Masarykových dokladech vedeno jako "neurčeno" či "Nejmenovaný"
1940 nn. Jan Bata také během války dal peníze manželce Eduarda Beneše paní Haně. Částka zatím neurčena.
??? Asi 200.000 FRF manželce velvyslance Osuského přes Franka Mušku
??? "Značný obnos" šekem Janu Masarykovi - zasláno přes Tomíka (!!!)
??? Daroval českým letcům dva letouny Spitfire.
1944 V závodě Jan Bati v Batovanech, vypuklo pod vedením lesmistra Trojana povstání proti německé okupaci. Před povstáním, byly na Slovensko dopraveny významné částky (plné kufry) peněz jedním z Batových ředitelů Dominikem Čiperou. Jan Bata dal Čiperovi instrukce aby to udělal.
Baťova pomoc pro odboj úhrnem činila 90,000.000 Kč ("Zlatá kniha osvobození Slovácka") + 80,000.000 Kč pro spojenecké země + osobní podpora Janu Masarykovi 30.000 USD 
Pozn. Tehdejší kursy měn - přibližný a nezaručený odhad: 1 GBP = 5 USD = 100 CRS = 130 FRF = 150 CZK