Dopis Jana Bati Františku Muškovi z 24. ledna 1941

 

New York dne 24. ledna 1941

 

Pan Frant. Muška

254 Russel Hill Rd.

Toronto, Ont.

 

Milý pane Muško: –

 

Jest mi líto, že musím odejeti do Jižní Ameriky aniž bychom se spolu setkali. Jest mnoho věcí o kterých bychom si měli říci. Informoval jsem sl. Boženku o všem a ona Vám moje vzkazy předá.

Dělá mi velkou starost, ze doposud není vyřízena ta naše nepříjemná záležitost. Udělal jsem vše co jsem za daných poměrů udělati mohl a doufám, že se Vám podaří tuto záležitost příznivě ukončiti. Jest to velké nepochopení a nespravedlnost vůči nám.

Poněvadž budu daleko od Vás a nebudeme se viděti možná po celý rok, chci Vám říci následující důležitá slova. Mám v dobré paměti naše rozmluvy a plány, které jsme měli spolu za Vašeho pobytu v US. loni v lednu a únoru. Rád jsem viděl Vaši činnost v Čsl. odboji a těšilo mě, že jste usměrňoval naše lidi v tom ohledu venku – oni jistě poznali, že stojím za Vámi. Souhlasil jsem a souhlasím s Vaším organisováním naší finanční pomoci pro Čsl. věc. Nemohu jednati veřejně jako Vy, ačkoliv by to nejlépe odpovídalo mému cítění a vkusu. Často Vám závidím Vaši přímočarost. Nemohl jsem se odhodlati k otevřené akci, mysle na osud svých věrných spolupracovníků tam na druhé straně. Snad jest to i chybou, že takto jednám – slyším takové posudky z některých stran – ale já nemohu jinak – jest to příkaz věrnosti ke svým lidem. Možná že za to budu i trpěti ale nedá se nic dělat, doufám, že Vy a všichni co mě znají mi rozumíte. Jest to ta naše věrnost za věrnost. Tak to vždycky u nás bývalo.

Souhlasím se vším co jste doposud pro Čsl. věc vykonal a co ještě vykonáte ať jest to v jakémkoliv směru a přál bych si aby naše pomoc byla co nejúčinnější. Přeji si velmi vzkříšení naší Čsl. vlasti a stejně vroucím jest mé přání pro vítězství Anglie a spojenců. Jsem a budu v tomto ohledu také činným, ovšem svým způsobem.

Přeji Vám mnoho zdaru ve Vaší práci v US. a jsem s pozdravem Vám i Vaší rodině.

 

Jan A. Baťa